کد فعال کردن لوگوی اپل برای ایفون طرح اصلی – فروشگاه اینترنتی آلبالو

کد فعال کردن لوگوی اپل برای ایفون طرح اصلی

کد فعال کردن لوگوی اپل برای ایفون طرح اصلی

کد فعال کردن لوگوی اپل برای ایفون طرح اصلی

گوشی های ایفون طرح اصلی بسته به شرکت سازنده ، هر کدام با لوگوهای متفاوتی روشن می شوند. لوگوی اپل در ایفون طرح اصلی به صورت پیش فرض موجود است و برای فعال کردن آن باید از یکی از کدهای #0066#* و یا *#0066#* استفاده کنید.

 

برای فعال کردن لوگوی اپل در ایفون طرح اصلی بعد از بازکردن Dial pad یکی از کد ها را وارد کنید. توجه داشته باشید که ابتدا کد #0066#* را وارد کنید. بعد از وارد کردن کد ایفون طرح اصلی به صورت خودکار reboot شده و با نمایش لوگوی اپل راه اندازی می شود. اگر با واردکردن کد #0066#* گوشی reboot نشد کد *#0066#* را در dial pad وارد کنید.

در حالت استفاده از کد *#0066#* باید یکبار گوشی را خاموش و روشن کنید تا در زمان روشن شدن گوشی لوگوی اپل نمایش داده شود.

 

فعال کردن اینترنت ایفون طرح اصلی

فعال کردن لوگوی اپل  کد لوگوی اپل  ایفون طرح اصلی اپل طرح اصلی ایفون طرح  ایفون چینی  ایفون کپی  لوگوی اپل  کد لوگوی ایفون  ;n g,’,d hdt,k  ;ntuhg ;vnk g,’,d h\g

کد فعال کردن لوگوی اپل برای ایفون طرح اصلی   کد فعال کردن لوگوی اپل برای ایفون طرح اصلی  کد فعال کردن لوگوی اپل برای ایفون طرح اصلی  کد مخفی ایفون طرح اصلی

برای فعال کردن لوگوی اپل در ایفون طرح اصلی بعد از بازکردن Dial pad یکی از کد ها را وارد کنید. توجه داشته باشید که ابتدا کد #0066#* را وارد کنید. بعد از وارد کردن کد ایفون طرح اصلی به صورت خودکار reboot شده و با نمایش لوگوی اپل راه اندازی می شود. اگر با واردکردن کد #0066#* گوشی reboot نشد کد *#0066#* را در dial pad وارد کنید. در حالت استفاده از کد *#0066#* باید یکبار گوشی را خاموش و روشن کنید تا در زمان روشن شدن گوشی لوگوی اپل نمایش داده شود.