رام هواوی HONOR 5X

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی HONOR 5X رام هواوی HONOR 5X   build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود C185B310 L21 اندروید ۶٫۰٫۱ پاکستان  C10B350 L21 اندروید ۶٫۰٫۱ روسیه C432B330 L21 اندروید ۶٫۰٫۱ دانمارک C185B130 L21 اندروید ۵٫۱٫۱ کویت C432B130 L21 اندروید ۵٫۱٫۱ … ادامه یافت

رام هواوی G740

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی G740 رام هواوی G740   build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود C432B178 L00 اندروید ۴٫۱٫۲ آلمان C433B171 L00 اندروید ۴٫۱٫۲ کویت   قبل از نصب رام نکات زیر را در نظر داشته باشید: * از تمام اطلاعات … ادامه یافت

رام هواوی Y625

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی Y625 رام هواوی Y625       build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود C328B105 U32 اندروید ۴٫۴٫۲ اروپا C328B108 U32 اندروید ۴٫۴٫۲ اروپا C567B108 U32 اندروید ۴٫۴٫۲ اروپا C328B104 U32 اندروید ۴٫۴٫۲ اروپا   قبل از نصب … ادامه یافت

رام هواوی Y6

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی Y6 رام هواوی Y6       build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود C900B130 SCL-U31 اندروید ۵٫۱٫۱ آسیا  C185B140 SCL-U31 اندروید ۵٫۱٫۱ خاورمیانه C00B128 RIO-AL00 اندروید ۵٫۱٫۱ هند  C432B150  SCL-L21 اندروید ۵٫۱٫۱ اروپا   قبل از نصب … ادامه یافت

رام هواوی P8

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی P8 رام هواوی P8       build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود C432B321 GRA-L09 اندروید ۶٫۰ اروپا C185B382  GRA-UL10 اندروید ۶٫۰ خاورمیانه  C636B320  GRA-UL00 اندروید ۶٫۰  آسیا  C185B361 GRA-UL00  اندروید ۶٫۰  خاورمیانه C636B320  GRA-UL10  اندروید ۶٫۰ … ادامه یافت

رام هواوی Y560

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی Y560 رام هواوی Y560       build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود C328B103 Y560-U02 اندروید ۴٫۴٫۲ خاورمیانه  C92B123  Y560-CL00  اندروید ۴٫۴٫۲  چین  C577B040  Y560-L01  اندروید ۴٫۴٫۲ اروپا  C328B105  Y560-U02   اندروید ۴٫۴٫۲  خاورمیانه   قبل از نصب … ادامه یافت

رام هواوی HONOR 6

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی HONOR 6 رام هواوی HONOR 6       build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود C432B820 H60-L04 اندروید ۶٫۰ هلند  C185B860  H60-L04 اندروید ۶٫۰ خاورمیانه  C185B820   H60-L04 اندروید ۶٫۰ مصر  C636B811   H60-L04 اندروید ۶٫۰  تایوان  C675B822    H60-L04 … ادامه یافت

رام هواوی ASCEND G8

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی ASCEND G8 رام هواوی ASCEND G8       build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود C432B340 RIO-L01 اندروید ۶٫۰٫۱ اروپا C185B321 RIO-L01 اندروید ۶٫۰٫۱ مصر C636B310 RIO-L01 اندروید ۶٫۰٫۱ مالزی C150B130 RIO-L01 اندروید ۵٫۱٫۱ آلمان C900B140 RIO-L01 … ادامه یافت

رام هواوی ASCEND G7

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی ASCEND G7 رام هواوی ASCEND G7       build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود C185B320 G7-L01 اندروید ۵٫۱.۱ تونس C432B340 G7-L01 اندروید ۵٫۱٫۱ ایتالیا C636B330 G7-L01 اندروید ۵٫۱٫۱ مالزی C464B530 G7-L01 اندروید ۶٫۰.۱ ترکیه  C185B510  G7-L01 … ادامه یافت

رام هواوی HONOR 4C

ارسال شده در: رام گوشی, هواوی | ۰

رام هواوی HONOR 4C رام هواوی HONOR 4C       build number مدل نسخه اندروید منطقه دانلود  C432B560  CHM-U01  اندروید ۶٫۰  اروپا    C675B510  CHM-U01  اندروید ۶٫۰  هند    C675B530  CHM-U01  اندروید ۶٫۰  هند    C185B502  CHM-U01  اندروید ۶٫۰ … ادامه یافت

کانال تلگرام فروشگاه آلبالو