دستگاه تصفیه آب خانگی
دستگاه تصفیه آب خانگی
دستگاه تصفیه آب خانگی
با قابلیت تصفیه 10000 لیتر آب
نوشیدن آب سالم و گوارا حق شماست
آلودگی ها را بدون جدا کردن مواد معدنی از آب حذف می کند !
محصول برگزیده مجله بهداشت و سلامت آمریکا
در کمتر از چند دقیقه نصب و آماده استفاده می گردد
دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از : الف ) سختی آب ب )   کلر و ترکیبات بیماریزای کلر ج )   فلزات سنگین د )   آلودگی های میکربی
257_9311091422484174
درجه بندی نشده تومان25,000افزودن به سبد خرید