فروش انواع ترازو امسیگ با 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

ترازو EMSIG

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X7
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X7

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X7

 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ابعاد ۳۲*۳۲*۲٫۲ سانتی متردارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان171,000افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X5
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X5

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X5

 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ابعاد ۳۲*۳۲*۲٫۲ سانتی متردارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان171,000افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X4
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X4

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X4

 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ابعاد ۳۲*۳۲*۲٫۲ سانتی متردارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان171,000افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X3
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X3

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X3

 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ابعاد ۳۲*۳۲*۲٫۲ سانتی متردارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان171,000افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X1
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X1

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW35-X1

 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ابعاد ۳۲*۳۲*۲٫۲ سانتی متردارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان171,000افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW36
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW36

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW36

 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ابعاد ۳۱*۳۱*۲٫۲ سانتی متردارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان225,000افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل PW22
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل PW22

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW34

 ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمدارای صفحه نمایشگر LCD بزرگ با نور پس زمینه آبی رنگدارای ابعاد ۳۱*۳۱*۲ سانتی متردارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان230,000افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW34
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW34

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW34

 ظرفیت ۱۸۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمجابجایی آساندارای ابعاد ۳۲*۳۲*۲٫۲ سانتی متردارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان236,000افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 Z
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 Z

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 Z

ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان165,500افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 R
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 R

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 R

ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان165,500افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 D
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 D

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 D

ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان165,500افزودن به سبد خرید
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 F
ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 F

ترازوی دیجیتال EMSIG مدل GW32 F

ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم با دقت ۱۰۰ گرمساخته شده از شیشه ایمندارای ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
درجه بندی نشده تومان165,500افزودن به سبد خرید